Enkel sökning > Termpost
Termpost
 
svensk term (rekommenderad): samverkan
definition:

övergripande gemensamt handlande på organisatoriskt plan för ett visst syfte

anmärkning:

Samverkan kan ske inom och mellan t.ex. enheter, myndigheter och samhällsaktörer och t.ex. gälla aktivt utbyte av information eller att planera gemensamma aktiviteter.

(Beslutad 2011.)

se även:

samordning, samarbete, samråd, synkronisering

 
källa: Socialstyrelsen: Socialstyrelsens termbank | 2016
Synpunkter på denna termpost?
Ny sökning