Ikon för Rikstermbanken

Vad är en termsamling?

En termsamling är en förteckning av termer och begrepp som har utarbetats av en organisation eller en grupp personer inom ett särskilt ämnesområde. Rikstermbanken innehåller termsamlingar från olika organisationer inom offentlig förvaltning, från privat sektor och från intresseorganisationer. Från vissa organisationer kan det finnas flera termsamlingar. Den organisation som har arbetat fram en termsamling ansvarar för innehållet i termsamlingen liksom för att informera om förändringar i den. 

Metadata om termsamlingarna

I varje termpost finns en klickbar länk till information om den organisation och termsamling som termposten kommer från. Ofta finns det information om år för publicering, antal termposter i termsamlingen. Ibland finns det mer utförlig information om bakgrunden till termsamlingen, vilka som arbetat fram den osv:

Skärmdump på detaljer om källa