Enkel sökning > Termpost
Termpost
 
svensk term (rekommenderad): samordning
definition:

koordination av resurser och arbetsinsatser för att erhålla högre kvalitet och större effektivitet

anmärkning:

Ett exempel är samordnad vård- och omsorgsplanering där vård- och omsorgsplanering utförs gemensamt av berörda inom olika verksamheter.

Samordning är också en av åtgärdsgrupperna i Klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ. De övriga åtgärdsgrupperna är:

· utredning

· behandling

· kompensation

· information och undervisning

· administrativ handläggning

(Senast beslutad 2011.)

se även:

samarbete, samverkan, synkronisering, samråd

 
källa: Socialstyrelsen: Socialstyrelsens termbank | 2016
Synpunkter på denna termpost?
Ny sökning