Enkel sökning > Termpost
Termpost
 
svensk term: dokument
definition:

samling av information som behandlas som en enhet och som lagrats på ett medium

anmärkning:

Dokument kan lagras på olika medier, t.ex. papper, hårddisk, cd-skiva, databas.

Dokument kan utväxlas mellan användare och system.

Dokument kan delas in i textdokument, bilddokument och AV-dokument. Dokument kan vara en katalog, ett reklamblad, en film, ett fotografi, en ljudfil etc.

 
källa: MSB: Ärendehanteringsbegrepp | 2013
Synpunkter på denna termpost?
Ny sökning