Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Ärendehanteringsbegrepp
utgivningsår 2013
sekretariatskommentar Termerna och definitionerna utarbetades inom ramen för ett projekt inom MSB rörande ärendehanteringsbegrepp där Terminologicentrum TNC medverkade.
antal termposter 19
 
utgivare
organisation MSB