Enkel sökning > Termpost
Termpost
 
svensk term (rekommenderad): småhus
definition:

bostadshus som innehåller högst två bostadslägenheter

anmärkning:

Småhus kan vara dels enbostadshus, dels tvåbostadshus som är fristående eller sammanbyggda i tomtgräns. Övriga bostadshus kallas flerbostadshus. Vid fastighetstaxering betraktas således sammanbyggda tvåbostadshus (parhus eller radhus) på gemensam tomt som flerbostadshus.

I brandtekniskt och ljudtekniskt avseende räknas dock ett sådant låghus som flera sammanbyggda småhus.

se även:

atriumhus, egnahem, friliggande småhus, kedjehus, parhus, radhus, sammanbyggda småhus

engelska termer: detached or semi-detached house
one or two-family house
tysk term: Ein- oder Zweifamilienhaus (n) 
fransk term: maison à un ou deux logements (f) 
 
källa: Terminologicentrum TNC: Plan- och byggtermer | 1994
Synpunkter på denna termpost?
Ny sökning