Enkel sökning > Termpost
Termpost
 
svensk term (rekommenderad): flerbostadshus
svensk term (avrådd): flerfamiljshus
definition:

bostadshus med minst tre bostadslägenheter

anmärkning:

Flerbostadshus kan dessutom innehålla lokallägenheter.

Beträffande gränsdragning mellan småhus och flerbostadshus, se under småhus.

Flerbostadshus benämndes tidigare flerfamiljshus.

se även:

enbostadshus, tvåbostadshus, landshövdingehus

engelska termer: multi-dwelling block
apartment building /US/ 
block of flats /GB/ 
tysk term: Mehrfamilienhaus (n) 
fransk term: immeuble d'habitation (m) 
definition:

bâtiment construit ou aménagé pour être utilisé en logements

 
källa: Terminologicentrum TNC: Plan- och byggtermer | 1994
Synpunkter på denna termpost?
Ny sökning