Enkel sökning > Termpost
Termpost
 
svensk term (rekommenderad): förtöjningsplats
svensk term (accepterad): angöringsplats
engelska termer: lay-by
tie-tip wharf /US/ 
tysk term: Anlegestelle
fransk term: poste d'accostage
 
källa: Terminologicentrum TNC: Teknisk ordlista för floder och kanaler | 1947
Synpunkter på denna termpost?
Ny sökning