Enkel sökning > Termpost
Termpost
 
svensk term: simulering
definition:

representation av egenskaper hos ett system i ett annat system

anmärkning:

Simulering används vanligen när man under säkra förhållanden vill kunna prova ut eller träna på hur ett reellt system fungerar.

 
källa: Terminologicentrum TNC: Basord i våra fackspråk | 2012
Synpunkter på denna termpost?
Ny sökning