Enkel sökning > Termpost
Termpost
 
svensk term (rekommenderad): ledning (1)
användningsområde: inom teknik
definition:

anordning för överföring av elektrisk ström, vätska eller liknande

se även:

kabel (2), sladd

 
källa: Terminologicentrum TNC: Basord i våra fackspråk | 2012
Synpunkter på denna termpost?
Ny sökning