Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Landstingens ledningsförmåga – Vid allvarlig händelse. Handbok med stöd och riktlinjer för landstingens regionala ledningsplatser och dess tekniska förstärkningsåtgärder
kortform av titel Landstingens ledningsförmåga – Vid allvarlig händelse
dokumentnummer MSB 0036-09
utgivningsår 2010
utgåvenr 1.1 2010-09-13
ställe Ordförklaringar och definitioner, s. 55–56
antal termposter 14
 
utgivare
organisation MSB; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap