Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Funktionsbegrepp för hörapparater
dokumentnummer Artikelnummer 10333-xls
utgivningsår 2010
utgåvenr Version 2010-03-15
antal termposter 90
 
utgivare
organisation Hjälpmedelsinstitutet
utgivare
organisation Myndigheten för delaktighet (MfD)