Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter – goda svenska exempel
kortform av titel Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter
utgivningsår 2008
ställe Ordförklaringar, s. 24
sekretariatskommentar Engelska termer och definitioner hämtade från http://www.energigas.se/Publikationer/~/media/Files/www_energigas_se/Publikationer/Rapporter/BiogasinfoEngGodaExempel.ashx (Terminology, p. 24).
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Energigas Sverige
författare Sweco