Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Finansinspektionens allmänna råd om hantering av marknads- och likviditetsrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag
överordnad titel Finansinspektionens författningssamling
dokumentnummer FFFS 2000:10
utgivningsår 2000
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Finansinspektionen