Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
överordnad titel Finansinspektionens författningssamling
dokumentnummer FFFS 2009:1
utgivningsår 2009
sekretariatskommentar Ändrad enligt FFFS 2010:5.
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Finansinspektionen