Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Uppdrag energikartläggning av de areella näringarna. Redovisning av Energimyndighetens, Skogsstyrelsens, Jordbruksverkets, Fiskeriverket och Sametingets regeringsuppdrag Jo 2009/1596 enligt regeringsbeslut 10 genom Jordbruksdepartementet
kortform av titel Uppdrag energikartläggning av de areella näringarna.
dokumentnummer ER 2010:12
utgivningsår 2010
ställe Bilaga 3 – Ordlista, s. 112
antal termposter 10
 
utgivare
organisation Energimyndigheten