Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
kortform av titel Civilflyget: Hälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget
överordnad titel Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
dokumentnummer AFS 2005:20
utgivningsår 2005
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket