Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om utförande av personlig skyddsutrustning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
kortform av titel Utförande av personlig skyddsutrustning
överordnad titel Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
dokumentnummer AFS 1996:7
utgivningsår 1996
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket