Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om utrustningar för explosionsfarlig miljö samt styrelsens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
kortform av titel Utrustningar för explosionsfarlig miljö
överordnad titel Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
dokumentnummer AFS 1995:5
utgivningsår 1995
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket