Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om smältsvetsning och termisk skärning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
kortform av titel Smältsvetsning och termisk skärning
överordnad titel Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
dokumentnummer AFS 1992:9
utgivningsår 1992
antal termposter 17
 
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket