Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om ställningar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
kortform av titel Ställningar
överordnad titel Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
dokumentnummer AFS 1990:12
utgivningsår 1990
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket