Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbete i kylda livsmedelslokaler
överordnad titel Excerpter ur Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1998:2
utgivningsår 1998
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket