Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Lingångar vid teatrar, samlingslokaler och liknande lokaler: anvisningar om utförande, besiktning m.m. av lingångar vid teatrar, samlingslokaler och liknande lokaler: utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen i maj 1978
kortform av titel Lingångar vid teatrar, samlingslokaler och liknande lokaler
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
dokumentnummer ASS anvisningar 132
utgivningsår 1978
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket