Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Epoxiprodukter: anvisningar för arbete med epoxiprodukter på tillfällig arbetsplats: utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen i maj 1978
kortform av titel Epoxiprodukter
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
dokumentnummer ASS anvisningar 127
utgivningsår 1978
ställe Bilaga 1 ordlista, s. 17-19
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket