Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Kemiska bekämpningsmedel: anvisningar till skydd mot yrkesskada vid hantering av kemiska bekämpningsmedel: utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen i maj 1978
kortform av titel Kemiska bekämpningsmedel
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
dokumentnummer ASS anvisningar 126
utgivningsår 1978
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket