Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Skidliftar: anvisningar om utförande, anordnande, besiktning, fortlöpande tillsyn m.m. av släpliftar: utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen i februari 1974
kortform av titel Skidliftar
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
dokumentnummer ASS anvisningar 97
utgivningsår 1974
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket