Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel … anvisningar till skydd mot yrkesskada genom damm, buller, och skakningar vid stenkrossverk: utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen i augusti 1973
kortform av titel Stenkrossar
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
dokumentnummer ASS anvisningar 83
utgivningsår 1973
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket