Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Gruvhissanvisningar: anvisningar om gruvhissar och vissa andra lyftanordningar under jord i gruva, stenbrott och betongbygge: utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen i mars 1973
kortform av titel Gruvhissanvisningar
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
dokumentnummer ASS anvisningar 14
utgivningsår 1973
antal termposter 53
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket