Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om personalutrymmen samt styrelsens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
kortform av titel Personalutrymmen
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1997:6
utgivningsår 1997
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket