Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor samt styrelsens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
kortform av titel Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1999:5
utgivningsår 1999
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket