Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om organiska lösningsmedel samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna: beslutad den 23 augusti 1990
kortform av titel Organiska lösningsmedel
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1990:14
utgivningsår 1990
ställe Bilaga 2 ordlista, s. 35-37
antal termposter 19
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket