Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om belysning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna: beslutad den 12 december 1991
kortform av titel Belysning
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1991:8
utgivningsår 1991
ställe Ordförklaringar, s. 13-14
antal termposter 13
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket