Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om maskiner och vissa andra tekniska anordningar: beslutad den 19 augusti 1993
kortform av titel Maskiner och vissa andra tekniska anordningar
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1993:10
utgivningsår 1993
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket