Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om buller från gräsklippare samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna: beslutad den 21 september 1993
kortform av titel Buller från gräsklippare
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1993:16
utgivningsår 1993
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket