Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om åtgärder mot kränkande särbehandling i arbetslivet: beslutad den 21 september 1993
kortform av titel Kränkande särbehandling i arbetslivet
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1993:17
utgivningsår 1993
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket