Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om register vid exposition för cancerframkallande ämnen samt styrelsens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna: beslutad den 25 november 1993
kortform av titel Register vid exposition för cancerframkallande ämnen
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1993:37
utgivningsår 1993
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket