Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1993:10) med föreskrifter om maskiner och vissa andra tekniska anordningar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna: omtryckt i sin helhet efter ändringar den 13 december 1994
kortform av titel Maskiner och vissa andra tekniska anordningar
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1994:48
utgivningsår 1994
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket