Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om stolpskor med kommentarer: utfärdad den 24 februari 1984
kortform av titel Stolpskor
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1984:1
utgivningsår 1984
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket