Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om rökdykning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna: utfärdad den 5 juni 1986
kortform av titel Föreskrifter om rökdykning
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1986:6
utgivningsår 1986
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket