Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om elektrisk kontaktmatta med styrutrustning med kommentarer: utfärdad den 19 augusti 1980
kortform av titel Elektrisk kontaktmatta med styrutrustning
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1980:9
utgivningsår 1980
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket