Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om överlastdon på kranar med kommentarer: utfärdad den 11 december 1980
kortform av titel Överlastdon på kranar
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1980:19
utgivningsår 1980
antal termposter 17
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket