Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Rullstolshissar: föreskrifter och anvisningar angående låglyftande rullstolshissar för personbefordran: utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen i maj 1978
kortform av titel Rullstolshissar: låglyftande
överordnad titel Excerpter ur Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
dokumentnummer ASS anvisningar 130
utgivningsår 1978
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket