Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 9: Energihushållning
dokumentnummer BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. BFS 2008:20
utgivningsår 2009
ställe Definitioner, s. 18–21
antal termposter 20
 
utgivare
organisation Boverket