Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ingivning och betalning av kungörelser i Post- och Inrikes Tidningar
kortform av titel Om elektronisk ingivning och betalning
dokumentnummer BOLFS 2007:1
utgivningsår 2007
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Bolagsverket