Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Redovisning av varulager
utgivningsår
ställe Definitioner, s. 2–3
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Bokföringsnämnden