Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Ordförklaringar
överordnad titel Sanering av radioaktiva ämnen. Planeringsstöd för länsstyrelser inför en kärnteknisk olycka. Handbok.
dokumentnummer U30-669/07
utgivningsår 2007
ställe s. 52–53
antal termposter 27
 
utgivare
organisation Räddningsverket
utgivare
organisation MSB; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap