Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Ordlista
överordnad titel Förstärkningsåtgärder för slänter och raviner i morän och annan grov sedimentjord, FoU-rapport
dokumentnummer P21-465/06
utgivningsår 2006
ställe s. 63
antal termposter 15
 
utgivare
organisation Räddningsverket
författare Björn Sund
utgivare
organisation MSB; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap