Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Agenda för mångkultur, Programförklaring och kalendarium för Mångkulturåret 2006
kortform av titel Agenda för mångkultur
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2005:91
utgivningsår 2005
ställe s. 51–56
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Kulturdepartementet, Kommittén för samordning av Mångkulturåret 2006 (Ku2004:09)