Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Kronofogdemyndighetens svensk-engelska ordlista
kortform av titel Kronofogdens svensk-engelska ordlista
utgivningsår 2022
bakgrund Kronofogdens svensk-engelska ordlista har utarbetats med språklagen som grund. Där framgår att myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom myndigheternas olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas, samt att språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Ordlistan bidrar till att Kronofogden uppfyller språklagen och uttrycker oss på ett enhetligt sätt, i vår kommunikation och i myndighetens verksamhetssystem och digitala tjänster. Enhetliga termer är också viktiga för att utveckla och förvalta våra verksamhetssystem och digitala tjänster. Målgrupp för ordlistan är våra kunder, samt medarbetare och chefer på Kronofogden.
antal termposter 130
 
utgivare
organisation Kronofogdemyndigheten