Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Samhällsplanering och riskhantering i anslutning till storskalig kemikaliehantering
dokumentnummer MSB1053
utgivningsår 2017
ställe Definition av riskhanteringsavstånd, s. 11; 1.2 Sevesoverksamhet och storskalig kemikaliehantering, s. 10
antal termposter 3
 
utgivare
organisation MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap